Przeskocz do treści

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku daje poczucia bezpieczeństwa. Mieszkanie, dom, jego wyposażenie, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko to można objąć polisą ubezpieczeniową. Takie zabezpieczenie to komfort każdego dnia. Warto wszystkie składniki swojego majątku objąć dobrą i kompleksową polisą ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele pozostawiają klientom całkowitą dowolność zakresu ubezpieczenia. Cena za ubezpieczenie uzależniona jest od tego, jakie ryzyka obejmie polisa. Najczęściej w zakresie może znaleźć się:

1) ochrona mienia, do którego zalicza się: budynek mieszkalny (również w fazie budowy), budynki niemieszkalne, np. garaż, lokal mieszkalny, ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania) i elementy stałe (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku) i inne. W ramach ubezpieczenia domu czy mieszkania ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia:

  • ogień, piorun, eksplozja, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi,
  • uderzenie pojazdu, upadek drzew i inne – czyli wszystko to, co może przynieść natura,
  • przepięcie – tj. wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który niszczy sprzęty domowe,
  • dewastacja, kradzież z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia, rabunek poza miejscem ubezpieczenia – na wypadek gdyby ktoś chciał okraść ubezpieczonego na ulicy.

2) ochronę rodziny w zakresie OC w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym dotyczy odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego (np. zalanie mieszkania sąsiada z dołu, dziecko wybije komuś szybę lub porysuje samochód). NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

3) ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia (np. kabina prysznicowa, lustra),

4) pomoc w ramach ubezpieczenia pomoc w domu (assistance domowy), w ramach, której w razie wystąpienia awaryjnych sytuacji w domu, można liczyć m.in. na następującą pomoc: interwencja specjalisty (ślusarz, hydraulik), dozór miejsca ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, zorganizowanie transportu i pobytu w hotelu lub opłacenie wynajmu lokalu zastępczego w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, transport mienia, a dodatkowo: porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w razie wystąpienia włamania, naprawa sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych.

Ubezpieczenie majątkowe przeznaczone jest zarówno dla osób, które są właścicielami domu lub mieszkania, jak i dla ich posiadaczy np. na podstawie umowy najmu. Bardzo często kredytobiorcy muszą posiadać taką polisę, ponieważ mieszkanie, czy dom stanowią zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

We niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych po zawarciu ubezpieczenia mieszkania można liczyć na dodatkowe zniżki przy zawieraniu pakietów komunikacyjnych.

Dodaj komentarz